May 03

Évekkel ezelőtti számlatartozás befizetése? Ne hagyjuk magunkat!

Ügyfeleim, ismerőseim többször panaszkodnak arról, hogy jó pár éve keletkezett tartozásokról (telefon, áram, etc.) küldenek felszólító leveleket részükre. De előfordult már olyan panasz is, hogy több évvel ezelőtti – jogosulatlan – útdíjhasználat kapcsán érkezett felszólítás feléjük.

Jogosak lehetnek-e az ilyen követelések?

Az általános polgári jogi elévülési idő 5 év.

Nem árt tudni azonban, hogy ez alól vannak kivételek egyes speciális fogyasztói szerződésekben:

  • az elektronikus hírközlési szerződésekből (mobiltelefon-előfizetések, internetet-előfizetések) eredő polgári jogi igények,
  • illetve
  • a parkolási pótdíjakból eredő tartozások

1 ÉV alatt évülnek el! A jogosulatlan úthasználatból eredő igények 2 ÉV alatt évülnek el.

Tavaly decemberben pedig módosult a gáz- vagy áramszolgáltatással kapcsolatban keletkezett tartozások elévülési ideje 3 évre (korábban 2 év volt).

A víz- és csatornadíjból vagy a szemétdíjból eredő tartozások elévülési ideje 5 év.

Az elévülés alapvető lényege, hogy az elévült követelést bírósági úton nem lehet többé érvényesíteni. Fontos, hogy nem a követelés iránti jog szűnik meg, csak azt TÖRVÉNYES ÚTON (bírósági vagy más hatósági eljárásban) MÁR NEM LEHET BEHAJTANI, követelni (amennyiben a másik fél hivatkozik az elévülési időre).

Tehát, ha bizonyos ideig valamely jogosultságot nem érvényesítettek velünk szemben, úgy a későbbiekben nem lesz JOGI ÚTON kikényszeríthető már, DE ETTŐL MÉG A TARTOZÁS NEM SZŰNIK MEG! Itt megjegyezném azt, hogy amennyiben az elévült követelést a fogyasztó utóbb mégis teljesítette, úgy AZT MÁR NEM KÖVETELHETI VISSZA elévülésre hivatkozva.

Mit tehetünk tehát, ha több éves – fentebb részletezett – követelésekkel kapcsolatosan zargatnak bennünket?

Az elévülésre mindig a kötelezettnek kell védekezésül hivatkoznia, ennek hiányában sem a jogosult, sem a bíróság nem fogja az elévülést figyelembe venni. Javaslom, hogy levélben tájékoztassuk a jogosultat arról, hogy a követelés elévült és szólítsuk fel (akár ügyvédi segítséggel), hogy a további jogérvényesítéstől tartózkodjon.

Összegezve tehát, ha valószínűsíthető, hogy a tartozás esedékessége és annak követelése között sok idő telt már el, úgy azt javaslom, hogy ne hagyják magukat és mielőbb (válasz)levélben hivatkozzanak arra, hogy a tartozásuk már elévült!

About the Author:


Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *