Nov 30

Bizonyítványt kérhetnek magukról az ügyvezetők

Ugyan már több mint tíz éve lehetőségük van a vállalkozások vezető tisztségviselőinek arra, hogy a saját tevékenységükről
úgynevezett felmentvényt kérjenek a cégüktől, tapasztalatok szerint még mindig csekély azoknak a száma, akik egyáltalán
hallottak már erről az intézményről, azoké meg pláne, akik élnek is vele. Pedig érdemes tisztában lenni ezzel a lehetőségel,
hiszen bizonyos esetekben „életet menthet“, de legalábbis jól jöhet.
A felmentvény megadására már az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény, Ptk.) hatálybalépése előtt is volt lehetőség.
A 2006. évi IV. törvény, azaz a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) – német mintára – akkor még új
jogintézményként szabályozta a felmentvényt.
Na, de nézzük meg kicsit részletesebben, miért nevezi a jogszabály felmentvénynek ezt a lehetőséget, és az pontosan mire
szolgál!
A felmentvény lényegében egy nyilatkozat, illetve igazolás, amely a vezető tisztségviselő tevékenységének megfelelőségét
állapítja meg. Tulajdonképpen a vezető tisztségviselő előző üzleti évben végzett munkájának értékelését tartalmazza.
Ha a cég vezető tisztségviselője (például az ügyvezető) úgy gondolja, hogy igényt tartana erre a nyilatkozatra, azt kérnie kell
a társaság legfőbb szervétől (a taggyűléstől vagy a közgyűléstől), tehát azt a tulajdonos vagy tulajdonosok adják meg. A
felmentvény megadásáról a társaság legfőbb szerve a nyilatkozat megadásakor ismert információk birtokában dönt.
Mikor kerülhet sor a felmentvény kiadására?
A régi Gt. szabályai szerint a felmentvényről csak akkor lehetett határozni, ha a létesítő okirat (például társasági szerződés)
erről kifejezetten rendelkezett. Ilyen előírást a mai Ptk. már nem tartalmaz.
Alapvetően a legfőbb szerv a társaság beszámolójának elfogadásával egyidejűleg határozhat a felmentvényről. Érdemes pár
szót ejteni azonban arról is, hogy a már említett Gt. előírásai szerint felmentvényt kizárólag évente lehetett adni, és az a
vezető tisztségviselő előző üzleti évben végzett munkájának az értékelésére vonatkozott, viszont a hatályos Ptk. lehetőséget
biztosít az év közbeni felmentvény kiadására is. Így ma már a gazdasági társaságoknál lehetőség van a legfőbb szervnek
(tehát a tulajdonosoknak) a vezetők számára felmentvényt adni akkor is, ha a vezető megbízatása az üzleti év közben
megszűnik [Ptk. 3:117. § (2) bekezdés].
Miért érdemes a vezető tisztségviselőnek kérni a nyilatkozatot?
A felmentvény kiadása lényegében mentesíti a vezető tisztségviselőt a társasággal szembeni kártérítési felelőssége alól,
tehát garanciát jelent számára.
Más szóval biztosíték arra nézve, hogy a társaság a felmentvényben megjelölt időszak (és tárgykör) vonatkozásában később
nem érvényesít majd kártérítést a vezetővel szemben.
Fel lehet-e lépni az ügyvezető ellen, ha már megkapta a felmentvényt?
A vezető a felmentvényt akkor használhatja „védőpajzsként“, ha az valós és teljes információkon alapul. Ugyanis, ha a
felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények, adatok valótlanok vagy hiányosak voltak, és ez a későbbiekben
beigazolódik, a társaság kártérítési igényt érvényesíthet a vezetőjével szemben [Ptk. 3:117. § (1) bekezdés].
Mindenkivel szemben mentesíti a vezető tisztségviselőt a felmentvényt?
PDF – Adózóna.hu

 • 1 –
  Nem. A megkapott felmentvény a vezető tisztségviselőt kizárólag a társasággal – melyben vezetőként látta el feladatait –
  szembeni kártérítési felelősség alól mentesíti, tehát csak a tulajdonosok esetleges kártérítési követelései ellen védi meg a
  vezető tisztségviselőket. A mentesítés vagy védelem nem vonatkozik a külső felelősségi esetekre, ahol a vezető
  tisztségviselővel szemben külsős harmadik fél közvetlenül felléphet az igényével.
  Mi történik abban az esetben, ha a tulajdonosok a vezető tisztségviselő kifejezett kérése ellenére nem hoznak
  határozatot a felmentvényről?
  A vezető tisztségviselő ebben az esetben törvényességi felügyeleti eljárásban kérheti, bíróság kényszerítse ki azt, hogy a
  társaság tegyen eleget a vezető kérésének és hozzon határozatot a felmentvényről.
About the Author:


Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *